Saksbehandlingskurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 22.-23. mai 2023 i Oslo
22.05.2023

Skjema for påmelding til kurs

Påmeldingsfristen (09.05.2023) for dette kurset har løpt ut.